Emil Robot Välgörenhet

För de hemlösa i SUndsvall

Robot Av Emil Österholm för de hemlösa

Emil skänker Robot till välgörenhet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *