Konstverk av Emil Österholm

Från utställnin i Sundsvall

Keramikern Emil Österholms konstverk

Bild från Emil Österholms välbesökta utställning i Sundsvall.